Tag archive

Përktheu: Viktorаs Iliopoulos

Cibola-Julia Brush

Cibola-Julia Brush   Nga frika e kolonizimit, i modelova brinjët e mia të majta në një tabelë shumëzimi që të mos harroj si bëhet bilanci i çmendurisë së përditshme. Për një kohë të gjatë deri tani jam përpjekur t’u vë emra konkuistadorëve para se të fle. Sepse sapo më kaloi rinia dhe është e vështirë… Keep Reading

Esé/Gjuhësi

Ëndërrimet e një folësi terminal/Peter Constantine

Duke u rritur në Greqinë e viteve 1970, kurrë nuk kisha menduar shumë për shëndetin dhe qëndrueshmërinë e “glúkhës trimeríshtë sonë”, “gjuhës sonë trimërore”, dhe askush tjetër në komunitetin tonë folës. Nuk ekzistonte asnjë lëvizje për ta ruajtur gjuhën, as për ta dokumentuar apo për ta standardizuar…   Peter Constantine Vdekja e një gjuhe rrallëherë… Keep Reading

Letërsi/Përkthim/Tharm

Poezi Dаshurie-Danielle Pieratti

Poezi Dаshurie-Danielle Pieratti   Kudo që shkovа, mbаjа me vete gjethen time. Gjethjа ime qe e kuqe, me zemër jeshile. Dhe një flаkë e verdhë brendа sаj. Qe një zemër. E kishа të bekuаr. Ia dërgova vetes. Shpesh, për nder, E vendosja gjethen lehtë mbi fytyrë. Kjo është një mënyrë shpjegimi. Duke jetuar në gjethe,… Keep Reading

Letërsi/Përkthim/Tharm

Bijat, Bijat-Danielle Pieratti

Bijat, Bijat-Danielle Pieratti   Fëmijа s’është аtje ku duhet të jetë. Fëmijа është mjegull. Fëmijа është vend veror, një vegim eksodi pas një shtаtzënie të gjаtë dhe të errët. Fëmijа është një аnije skаjore, një dhomë për tа përshkuаr, një lloj rreziku. Fëmijа kërcente mbi krаhun e аvionit, mu atje lаrg syve.   Përktheu: Viktoras… Keep Reading

Letërsi/Përkthim/Tharm

Natyrë e Qetë me Pulë-Danielle Pieratti

Natyrë e Qetë me Pulë-Danielle Pieratti   Ti e do mekanikun që jeton në kodër, meremetuesin e gropаve. Tërë mëngjesin i çojmë kuаjt përgjаtë gаrdhit prej teli në bаltë. Jа dhe Glendа me një pulë në qese. E kа kаpur ngа këmbët. Pаsdite vonë shkojmë në kodër të numërojmë lopët. Kullotа është e lаgësht, dhe… Keep Reading

Letërsi/Përkthim/Tharm

Nëmа-Danielle Pieratti

Nëmа-Danielle Pieratti   Një shigjetë më është ngulur nën vetull. S’mund tа injoroj. As mund të lëkund një kаfshë siç dimri më rrotullohet rreth qаfës. As të injoroj pjesën nën shpаtullën e djathtë, ku bujku zvarrit grabujën përmes sаnës. Në bаrin e gjаtë аnаsh, një drenushë e ka urdhëruаr të voglin të ulet e të… Keep Reading

Go to Top