Category archive

Gjuhësi

Ëndërrimet e një folësi terminal/Peter Constantine

Duke u rritur në Greqinë e viteve 1970, kurrë nuk kisha menduar shumë për shëndetin dhe qëndrueshmërinë e “glúkhës trimeríshtë sonë”, “gjuhës sonë trimërore”, dhe askush tjetër në komunitetin tonë folës. Nuk ekzistonte asnjë lëvizje për ta ruajtur gjuhën, as për ta dokumentuar apo për ta standardizuar…   Peter Constantine Vdekja e një gjuhe rrallëherë… Keep Reading

Go to Top