Bëhu i vetëdijshëm për delen që ke brenda gardhit dhe vetes…

in Kronikë në sepia by

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.