Tag archive

Salvador Dali

Salvador Dali dhe “tepëritë” e tij

U përjashtua nga shkolla e artit Profesorëve të universitetit që u caktuan ta merrnin në pyetje, ai iu përgjigj: “Mendoj se nuk jeni akoma të aftë të gjykoni punën time.” Një sjellje e tille ishte më shumë taktike se sa ideologjike. Me shumë mundësi Salvador Dali donte të zgjaste edhe më shumë periudhën kur ai… Keep Reading

Go to Top