Tag archive

Rosario Castellanos Figueroa

Destin-Rosario Castellanos Figueroa

Destin-Rosario Castellanos Figueroa   Vrasim çka dashurojmë. Të tjeratkurrë s’kanë qenë në jetë.Askush s’na është aq pranë. Askujt tjetërnuk i dhembnjë harresë, një mungesë, një mosqenie.Vrasim çka dashurojmë. Le të marrë fund kjoasfiksie frymëmarrjes përmes mushkërisë së tjetrit!Ajri nuk mjaftonpër të dy, as tokapër trupat tanë të bashkuardhe racionin e shpresës e kemi të vogëldhe… Keep Reading

Go to Top