Tag archive

Aleksis Cipras

Aleksis Cipras

Aleksis Cipras është kryeministri i 14-të i Greqisë, pas rivendosjes së demokracisë greke, nga viti 1974 e në vazhdim. Eshtë gjithashtu kryeministri i parë i një partie të majtë në pushtet, por edhe kryeministri i parë i Greqisë që ka lindur pas viteve ’70. Ai lindi në  Athinë, në 28 korrik 1974. Nëna e tij… Keep Reading

Go to Top