Tag archive

Thanas Gjika

RECENSION PËR BOTIMIN ANGLISHT TË LIBRIT “SHEN PALI NË DYRRACHH” TË PROFESOR THANAS GJIKËS/Joan Pelushi

Joan Pelushi Studimi i Prof. Thanas L. Gjika “SHËN PALI NË DYRRAH” – Korrigjim i disa shënimeve dhe hartave të Dhiatës së Re është një studim shumë i rëndësishëm për të rizbuluar rrënjët e krishtërimit në Ballkanin Perëndimor. Ai mbush një boshllëk të madh në studimet e historiografisë europiane, duke hedhur dritë në një periudhë… Keep Reading

Go to Top